พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'13730' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19313,14089,11466,21593,2031,6803,11234,23636,9791,3654,5241,23416,19784,5230,19398,20914,4972,3442 Array ( [0] => 19313 [1] => 14089 [2] => 11466 [3] => 21593 [4] => 2031 [5] => 6803 [6] => 11234 [7] => 23636 [8] => 9791 [9] => 3654 [10] => 5241 [11] => 23416 [12] => 19784 [13] => 5230 [14] => 19398 [15] => 20914 [16] => 4972 [17] => 3442 )