พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'13730' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20546,20911,11222,2029,22061,2822,7833,2391,3031,24124,2788,24282,23087,24353,22542,3889,20478,20183 Array ( [0] => 20546 [1] => 20911 [2] => 11222 [3] => 2029 [4] => 22061 [5] => 2822 [6] => 7833 [7] => 2391 [8] => 3031 [9] => 24124 [10] => 2788 [11] => 24282 [12] => 23087 [13] => 24353 [14] => 22542 [15] => 3889 [16] => 20478 [17] => 20183 )