พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'13730' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5905,20127,5409,19462,6647,24065,17099,3827,20265,22622,9136,1744,14949,4705,9765,3167,9274,1290 Array ( [0] => 5905 [1] => 20127 [2] => 5409 [3] => 19462 [4] => 6647 [5] => 24065 [6] => 17099 [7] => 3827 [8] => 20265 [9] => 22622 [10] => 9136 [11] => 1744 [12] => 14949 [13] => 4705 [14] => 9765 [15] => 3167 [16] => 9274 [17] => 1290 )