พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'13730' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2681,9257,19696,7482,9783,20267,6446,9762,9590,15507,5664,4950,21339,21024,22969,22560,21737,8257 Array ( [0] => 2681 [1] => 9257 [2] => 19696 [3] => 7482 [4] => 9783 [5] => 20267 [6] => 6446 [7] => 9762 [8] => 9590 [9] => 15507 [10] => 5664 [11] => 4950 [12] => 21339 [13] => 21024 [14] => 22969 [15] => 22560 [16] => 21737 [17] => 8257 )