พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'13730' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8924,21648,10151,20862,6316,6505,6271,21704,21916,23716,4230,20304,25047,7342,23856,13678,22120,5478 Array ( [0] => 8924 [1] => 21648 [2] => 10151 [3] => 20862 [4] => 6316 [5] => 6505 [6] => 6271 [7] => 21704 [8] => 21916 [9] => 23716 [10] => 4230 [11] => 20304 [12] => 25047 [13] => 7342 [14] => 23856 [15] => 13678 [16] => 22120 [17] => 5478 )