พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'13730' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4968,13178,10653,7439,4966,11207,15764,20955,3018,14791,15589,21238,2851,6426,1339,3631,10036,6314 Array ( [0] => 4968 [1] => 13178 [2] => 10653 [3] => 7439 [4] => 4966 [5] => 11207 [6] => 15764 [7] => 20955 [8] => 3018 [9] => 14791 [10] => 15589 [11] => 21238 [12] => 2851 [13] => 6426 [14] => 1339 [15] => 3631 [16] => 10036 [17] => 6314 )