พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'13730' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10635,11766,12462,1547,19747,6511,5332,10236,8260,6989,22966,7745,16097,10856,18550,17396,9126,23936 Array ( [0] => 10635 [1] => 11766 [2] => 12462 [3] => 1547 [4] => 19747 [5] => 6511 [6] => 5332 [7] => 10236 [8] => 8260 [9] => 6989 [10] => 22966 [11] => 7745 [12] => 16097 [13] => 10856 [14] => 18550 [15] => 17396 [16] => 9126 [17] => 23936 )