พรีออเดอร์

.

800 BAHT
950 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'13722' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24677,3992,22194,25048,23097,22914,2787,25180,1338,2885,16048,12475,7903,11495,20289,23290,22915,6589 Array ( [0] => 24677 [1] => 3992 [2] => 22194 [3] => 25048 [4] => 23097 [5] => 22914 [6] => 2787 [7] => 25180 [8] => 1338 [9] => 2885 [10] => 16048 [11] => 12475 [12] => 7903 [13] => 11495 [14] => 20289 [15] => 23290 [16] => 22915 [17] => 6589 )