พรีออเดอร์

.

800 BAHT
950 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'13722' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2027,2602,6260,20070,19991,1494,21265,5690,6728,12966,2671,22559,13735,6959,7452,23578,2646,6072 Array ( [0] => 2027 [1] => 2602 [2] => 6260 [3] => 20070 [4] => 19991 [5] => 1494 [6] => 21265 [7] => 5690 [8] => 6728 [9] => 12966 [10] => 2671 [11] => 22559 [12] => 13735 [13] => 6959 [14] => 7452 [15] => 23578 [16] => 2646 [17] => 6072 )