พรีออเดอร์

.

800 BAHT
950 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'13722' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22412,3529,12965,9387,3647,20792,24219,12484,2388,8276,21915,22279,23399,2368,22881,23085,22748,20950 Array ( [0] => 22412 [1] => 3529 [2] => 12965 [3] => 9387 [4] => 3647 [5] => 20792 [6] => 24219 [7] => 12484 [8] => 2388 [9] => 8276 [10] => 21915 [11] => 22279 [12] => 23399 [13] => 2368 [14] => 22881 [15] => 23085 [16] => 22748 [17] => 20950 )