พรีออเดอร์

.

1,200 BAHT
1400 BAHT
พรีออเดอร์

Original soundtrack by Toshihiko Sahashi who produced music for the series as well. Includes new tracks from the anime, remixes of background music from the series, TV length ver. of intro / outro themes, and special outro theme and insert song by voice artist, Minori Chihara who played Nami in the anime in a short ver. Comes in newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'13721' and ( pcharacter='114' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12811,12805,7981,18526,13301,19861,12804,13621,2271,759,13592,755,762,10039,756,1195,12803,13661 Array ( [0] => 12811 [1] => 12805 [2] => 7981 [3] => 18526 [4] => 13301 [5] => 19861 [6] => 12804 [7] => 13621 [8] => 2271 [9] => 759 [10] => 13592 [11] => 755 [12] => 762 [13] => 10039 [14] => 756 [15] => 1195 [16] => 12803 [17] => 13661 )