มีสินค้า

.

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13720' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22975,10153,21021,21325,23855,10699,1398,21798,18475,19535,18223,20767,17425,1390,22184,18971,21341,1391 Array ( [0] => 22975 [1] => 10153 [2] => 21021 [3] => 21325 [4] => 23855 [5] => 10699 [6] => 1398 [7] => 21798 [8] => 18475 [9] => 19535 [10] => 18223 [11] => 20767 [12] => 17425 [13] => 1390 [14] => 22184 [15] => 18971 [16] => 21341 [17] => 1391 )