พรีออเดอร์

.

500 BAHT
600 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'13720' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17431,22183,17434,1398,14444,18973,19535,20767,22184,21341,21325,12866,14445,1390,21342,21021,17430,17424 Array ( [0] => 17431 [1] => 22183 [2] => 17434 [3] => 1398 [4] => 14444 [5] => 18973 [6] => 19535 [7] => 20767 [8] => 22184 [9] => 21341 [10] => 21325 [11] => 12866 [12] => 14445 [13] => 1390 [14] => 21342 [15] => 21021 [16] => 17430 [17] => 17424 )