มีสินค้า

2,900 BAHT
3600 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'13673' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2337,13000,1154,4120,22337,9624,13003,23465,4257,11714,1167,1169,4130,4986,7791,5040,9268,9521 Array ( [0] => 2337 [1] => 13000 [2] => 1154 [3] => 4120 [4] => 22337 [5] => 9624 [6] => 13003 [7] => 23465 [8] => 4257 [9] => 11714 [10] => 1167 [11] => 1169 [12] => 4130 [13] => 4986 [14] => 7791 [15] => 5040 [16] => 9268 [17] => 9521 )