สินค้าหมด

1,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13670' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22145,2855,23753,14128,11195,3144,9239,7221,10862,22582,4176,4950,4962,10826,24330,4152,22915,24619 Array ( [0] => 22145 [1] => 2855 [2] => 23753 [3] => 14128 [4] => 11195 [5] => 3144 [6] => 9239 [7] => 7221 [8] => 10862 [9] => 22582 [10] => 4176 [11] => 4950 [12] => 4962 [13] => 10826 [14] => 24330 [15] => 4152 [16] => 22915 [17] => 24619 )