สินค้าหมด

1,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13670' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15833,13820,4963,7059,19699,2747,20130,22461,6860,3804,23554,20921,1568,20285,23545,24062,22193,13732 Array ( [0] => 15833 [1] => 13820 [2] => 4963 [3] => 7059 [4] => 19699 [5] => 2747 [6] => 20130 [7] => 22461 [8] => 6860 [9] => 3804 [10] => 23554 [11] => 20921 [12] => 1568 [13] => 20285 [14] => 23545 [15] => 24062 [16] => 22193 [17] => 13732 )