สินค้าเหลือน้อย

2,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13668' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5676,4332,24275,2854,3657,17311,18466,23416,19726,8641,23328,22052,2757,22091,20477,7904,1584,480 Array ( [0] => 5676 [1] => 4332 [2] => 24275 [3] => 2854 [4] => 3657 [5] => 17311 [6] => 18466 [7] => 23416 [8] => 19726 [9] => 8641 [10] => 23328 [11] => 22052 [12] => 2757 [13] => 22091 [14] => 20477 [15] => 7904 [16] => 1584 [17] => 480 )