สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13664' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21255,16934,14288,20092,22768,11915,16651,16642,17704,16954,14280,14296,22234,16922,19897,7842,15174,11602 Array ( [0] => 21255 [1] => 16934 [2] => 14288 [3] => 20092 [4] => 22768 [5] => 11915 [6] => 16651 [7] => 16642 [8] => 17704 [9] => 16954 [10] => 14280 [11] => 14296 [12] => 22234 [13] => 16922 [14] => 19897 [15] => 7842 [16] => 15174 [17] => 11602 )