สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13663' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17222,4368,14981,3681,17940,12097,18839,3325,12090,21283,7821,12356,17944,17949,8793,3267,4424,17845 Array ( [0] => 17222 [1] => 4368 [2] => 14981 [3] => 3681 [4] => 17940 [5] => 12097 [6] => 18839 [7] => 3325 [8] => 12090 [9] => 21283 [10] => 7821 [11] => 12356 [12] => 17944 [13] => 17949 [14] => 8793 [15] => 3267 [16] => 4424 [17] => 17845 )