สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13663' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18842,20206,7868,2320,18321,5583,18844,17947,17225,3675,11992,12913,8027,18476,22389,12356,14982,17927 Array ( [0] => 18842 [1] => 20206 [2] => 7868 [3] => 2320 [4] => 18321 [5] => 5583 [6] => 18844 [7] => 17947 [8] => 17225 [9] => 3675 [10] => 11992 [11] => 12913 [12] => 8027 [13] => 18476 [14] => 22389 [15] => 12356 [16] => 14982 [17] => 17927 )