สินค้าหมด

1,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13662' and ( pcharacter='272' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13500,12540,16014,12541,12539,13503,17074,11868,11867,12542,18269,13506,17076,17073,11869,16015,13832,18270 Array ( [0] => 13500 [1] => 12540 [2] => 16014 [3] => 12541 [4] => 12539 [5] => 13503 [6] => 17074 [7] => 11868 [8] => 11867 [9] => 12542 [10] => 18269 [11] => 13506 [12] => 17076 [13] => 17073 [14] => 11869 [15] => 16015 [16] => 13832 [17] => 18270 )