สินค้าเหลือน้อย

1,100 BAHT
1350 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'13645' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5050,13641,1096,24702,7915,11900,3950,7918,3928,10728,24343,21443,5062,10344,3930,3932,1090,15618 Array ( [0] => 5050 [1] => 13641 [2] => 1096 [3] => 24702 [4] => 7915 [5] => 11900 [6] => 3950 [7] => 7918 [8] => 3928 [9] => 10728 [10] => 24343 [11] => 21443 [12] => 5062 [13] => 10344 [14] => 3930 [15] => 3932 [16] => 1090 [17] => 15618 )