สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'13644' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1186,4677,5062,3952,10319,8628,21443,1092,7919,6101,1099,8711,19481,10728,1098,3869,1091,7913 Array ( [0] => 1186 [1] => 4677 [2] => 5062 [3] => 3952 [4] => 10319 [5] => 8628 [6] => 21443 [7] => 1092 [8] => 7919 [9] => 6101 [10] => 1099 [11] => 8711 [12] => 19481 [13] => 10728 [14] => 1098 [15] => 3869 [16] => 1091 [17] => 7913 )