สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'13644' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3936,9227,8421,3928,5531,4676,14163,21443,3591,3951,1098,4242,23488,11900,6154,8628,3935,10319 Array ( [0] => 3936 [1] => 9227 [2] => 8421 [3] => 3928 [4] => 5531 [5] => 4676 [6] => 14163 [7] => 21443 [8] => 3591 [9] => 3951 [10] => 1098 [11] => 4242 [12] => 23488 [13] => 11900 [14] => 6154 [15] => 8628 [16] => 3935 [17] => 10319 )