สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'13644' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3929,7916,1089,15582,5531,23687,1096,10320,1090,1099,10344,6100,15618,1098,6154,4246,1186,7476 Array ( [0] => 3929 [1] => 7916 [2] => 1089 [3] => 15582 [4] => 5531 [5] => 23687 [6] => 1096 [7] => 10320 [8] => 1090 [9] => 1099 [10] => 10344 [11] => 6100 [12] => 15618 [13] => 1098 [14] => 6154 [15] => 4246 [16] => 1186 [17] => 7476 )