สินค้าหมด

300 BAHT
350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13643' and ( pcharacter='152' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20156,1712,4238,23455,4289,5709,20154,6233,24342,20155,4295,21208,18660,10316,9604,9271 Array ( [0] => 20156 [1] => 1712 [2] => 4238 [3] => 23455 [4] => 4289 [5] => 5709 [6] => 20154 [7] => 6233 [8] => 24342 [9] => 20155 [10] => 4295 [11] => 21208 [12] => 18660 [13] => 10316 [14] => 9604 [15] => 9271 )