สินค้าหมด

300 BAHT
350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13643' and ( pcharacter='152' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20156,4295,6233,4238,9271,23455,5709,20154,1712,9604,18660,4289,10316,24342,20155,21208 Array ( [0] => 20156 [1] => 4295 [2] => 6233 [3] => 4238 [4] => 9271 [5] => 23455 [6] => 5709 [7] => 20154 [8] => 1712 [9] => 9604 [10] => 18660 [11] => 4289 [12] => 10316 [13] => 24342 [14] => 20155 [15] => 21208 )