สินค้าหมด

300 BAHT
350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13643' and ( pcharacter='152' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5709,18660,23455,9271,9604,6233,4295,20156,21208,4289,10316,20154,1712,4238,20155,24342 Array ( [0] => 5709 [1] => 18660 [2] => 23455 [3] => 9271 [4] => 9604 [5] => 6233 [6] => 4295 [7] => 20156 [8] => 21208 [9] => 4289 [10] => 10316 [11] => 20154 [12] => 1712 [13] => 4238 [14] => 20155 [15] => 24342 )