สินค้าหมด

300 BAHT
350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13643' and ( pcharacter='152' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20156,21208,4238,5709,23455,4295,18660,4289,20154,10316,6233,9604,9271,1712,20155 Array ( [0] => 20156 [1] => 21208 [2] => 4238 [3] => 5709 [4] => 23455 [5] => 4295 [6] => 18660 [7] => 4289 [8] => 20154 [9] => 10316 [10] => 6233 [11] => 9604 [12] => 9271 [13] => 1712 [14] => 20155 )