สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13641' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21443,3869,7543,3950,1090,7915,22548,4246,5062,1094,1096,4338,8421,3936,10319,10728,7918,13644 Array ( [0] => 21443 [1] => 3869 [2] => 7543 [3] => 3950 [4] => 1090 [5] => 7915 [6] => 22548 [7] => 4246 [8] => 5062 [9] => 1094 [10] => 1096 [11] => 4338 [12] => 8421 [13] => 3936 [14] => 10319 [15] => 10728 [16] => 7918 [17] => 13644 )