สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13641' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3950,7915,10320,23488,4242,22548,3936,23687,1098,11900,3935,7916,1099,4245,1097,6101,1093,3933 Array ( [0] => 3950 [1] => 7915 [2] => 10320 [3] => 23488 [4] => 4242 [5] => 22548 [6] => 3936 [7] => 23687 [8] => 1098 [9] => 11900 [10] => 3935 [11] => 7916 [12] => 1099 [13] => 4245 [14] => 1097 [15] => 6101 [16] => 1093 [17] => 3933 )