สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13641' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10728,23488,3927,7913,7919,1186,227,6100,21443,8630,3950,1097,13644,8628,4246,8421,15618,11900 Array ( [0] => 10728 [1] => 23488 [2] => 3927 [3] => 7913 [4] => 7919 [5] => 1186 [6] => 227 [7] => 6100 [8] => 21443 [9] => 8630 [10] => 3950 [11] => 1097 [12] => 13644 [13] => 8628 [14] => 4246 [15] => 8421 [16] => 15618 [17] => 11900 )