สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13641' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4246,3931,13644,9224,1091,21443,8421,10319,3935,7914,7918,1098,1099,4244,6154,24343,11901,19481 Array ( [0] => 4246 [1] => 3931 [2] => 13644 [3] => 9224 [4] => 1091 [5] => 21443 [6] => 8421 [7] => 10319 [8] => 3935 [9] => 7914 [10] => 7918 [11] => 1098 [12] => 1099 [13] => 4244 [14] => 6154 [15] => 24343 [16] => 11901 [17] => 19481 )