สินค้าหมด

700 BAHT
900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13639' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21635,23031,8152,8147,5521,20059,3128,19304,21194,17684,8140,12232,13162,16064,8138,8146,11226,11427 Array ( [0] => 21635 [1] => 23031 [2] => 8152 [3] => 8147 [4] => 5521 [5] => 20059 [6] => 3128 [7] => 19304 [8] => 21194 [9] => 17684 [10] => 8140 [11] => 12232 [12] => 13162 [13] => 16064 [14] => 8138 [15] => 8146 [16] => 11226 [17] => 11427 )