สินค้าหมด

700 BAHT
900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13639' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19463,17032,13007,8154,8153,13160,19465,3130,16305,23028,6643,8138,8144,16302,10891,20060,5521,16304 Array ( [0] => 19463 [1] => 17032 [2] => 13007 [3] => 8154 [4] => 8153 [5] => 13160 [6] => 19465 [7] => 3130 [8] => 16305 [9] => 23028 [10] => 6643 [11] => 8138 [12] => 8144 [13] => 16302 [14] => 10891 [15] => 20060 [16] => 5521 [17] => 16304 )