สินค้าเหลือน้อย

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13637' and ( pcharacter='99' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19973,19142,11422,10305,9218,9219,4779,6734,9210,3080,10304,19972,10308,9221,10312,10306,9206,12775 Array ( [0] => 19973 [1] => 19142 [2] => 11422 [3] => 10305 [4] => 9218 [5] => 9219 [6] => 4779 [7] => 6734 [8] => 9210 [9] => 3080 [10] => 10304 [11] => 19972 [12] => 10308 [13] => 9221 [14] => 10312 [15] => 10306 [16] => 9206 [17] => 12775 )