สินค้าหมด

300 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13637' and ( pcharacter='99' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9219,12775,6734,10305,10308,10312,10304,19973,9210,2369,11421,19142,19972,9221,9206,22229,1190,3080 Array ( [0] => 9219 [1] => 12775 [2] => 6734 [3] => 10305 [4] => 10308 [5] => 10312 [6] => 10304 [7] => 19973 [8] => 9210 [9] => 2369 [10] => 11421 [11] => 19142 [12] => 19972 [13] => 9221 [14] => 9206 [15] => 22229 [16] => 1190 [17] => 3080 )