สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13636' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3929,5062,4246,1090,7919,1094,3927,3936,4244,4677,24343,10344,6100,7913,4338,1093,10004,3928 Array ( [0] => 3929 [1] => 5062 [2] => 4246 [3] => 1090 [4] => 7919 [5] => 1094 [6] => 3927 [7] => 3936 [8] => 4244 [9] => 4677 [10] => 24343 [11] => 10344 [12] => 6100 [13] => 7913 [14] => 4338 [15] => 1093 [16] => 10004 [17] => 3928 )