สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13636' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6154,5531,11901,10004,11900,3928,10728,14163,5050,10344,1093,1092,7918,3927,8711,1094,9227,23488 Array ( [0] => 6154 [1] => 5531 [2] => 11901 [3] => 10004 [4] => 11900 [5] => 3928 [6] => 10728 [7] => 14163 [8] => 5050 [9] => 10344 [10] => 1093 [11] => 1092 [12] => 7918 [13] => 3927 [14] => 8711 [15] => 1094 [16] => 9227 [17] => 23488 )