สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13620' and ( pcharacter='427' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15154,15150,15152,15153,15151,22314,18364,18987,11980 Array ( [0] => 15154 [1] => 15150 [2] => 15152 [3] => 15153 [4] => 15151 [5] => 22314 [6] => 18364 [7] => 18987 [8] => 11980 )