สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13620' and ( pcharacter='427' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15153,15154,15150,18364,11980,22314,15151,18987,15152 Array ( [0] => 15153 [1] => 15154 [2] => 15150 [3] => 18364 [4] => 11980 [5] => 22314 [6] => 15151 [7] => 18987 [8] => 15152 )