สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13620' and ( pcharacter='427' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15151,18987,15154,11980,15150,15152,18364,22314,15153 Array ( [0] => 15151 [1] => 18987 [2] => 15154 [3] => 11980 [4] => 15150 [5] => 15152 [6] => 18364 [7] => 22314 [8] => 15153 )