สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13620' and ( pcharacter='427' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15154,11980,18364,15150,18987,22314,15153,15151,15152 Array ( [0] => 15154 [1] => 11980 [2] => 18364 [3] => 15150 [4] => 18987 [5] => 22314 [6] => 15153 [7] => 15151 [8] => 15152 )