สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13620' and ( pcharacter='427' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15153,15152,15151,11980,18364,15150,15154,18987,22314 Array ( [0] => 15153 [1] => 15152 [2] => 15151 [3] => 11980 [4] => 18364 [5] => 15150 [6] => 15154 [7] => 18987 [8] => 22314 )