สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13620' and ( pcharacter='427' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15154,11980,18364,15153,22314,15150,15152,18987,15151 Array ( [0] => 15154 [1] => 11980 [2] => 18364 [3] => 15153 [4] => 22314 [5] => 15150 [6] => 15152 [7] => 18987 [8] => 15151 )