พรีออเดอร์

.

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์

CD release from "Idolmaster" unit Jupiter.

q select pid from dex_product where pid<>'1334' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21017,11469,13205,19132,18211,21712,22570,24525,11551,21790,15785,20181,13204,11547,15786,21711,19131,11554 Array ( [0] => 21017 [1] => 11469 [2] => 13205 [3] => 19132 [4] => 18211 [5] => 21712 [6] => 22570 [7] => 24525 [8] => 11551 [9] => 21790 [10] => 15785 [11] => 20181 [12] => 13204 [13] => 11547 [14] => 15786 [15] => 21711 [16] => 19131 [17] => 11554 )