พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 กันยายน 2019

1,560 BAHT
1950 BAHT
พรีออเดอร์

- Size guide: (about) length 44 cm 30 cm gore 14 cm (Contents: Approximately 18 liters)
- Material: 100% polyester

q select pid from dex_product where pid<>'13251' and ( pcharacter='442' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17214,22955,20137,18781,12636,18032,18762,22956,23617,13250,18588,22079,13252,18749,12495,18782,20895,22959 Array ( [0] => 17214 [1] => 22955 [2] => 20137 [3] => 18781 [4] => 12636 [5] => 18032 [6] => 18762 [7] => 22956 [8] => 23617 [9] => 13250 [10] => 18588 [11] => 22079 [12] => 13252 [13] => 18749 [14] => 12495 [15] => 18782 [16] => 20895 [17] => 22959 )