พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 กันยายน 2019

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

- Size: (approx) 23 x 30 cm wide
- Material: 100% cotton

q select pid from dex_product where pid<>'13248' and ( pcharacter='442' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22635,20136,23618,22956,17336,18719,23617,18737,14940,18751,18732,15461,23359,23360,23358,16737,22951,18587 Array ( [0] => 22635 [1] => 20136 [2] => 23618 [3] => 22956 [4] => 17336 [5] => 18719 [6] => 23617 [7] => 18737 [8] => 14940 [9] => 18751 [10] => 18732 [11] => 15461 [12] => 23359 [13] => 23360 [14] => 23358 [15] => 16737 [16] => 22951 [17] => 18587 )