พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 กันยายน 2019

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

- Size: (approx) 23 x 30 cm wide
- Material: 100% cotton

q select pid from dex_product where pid<>'13247' and ( pcharacter='442' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18728,20890,18738,22635,20891,17214,17345,22634,12287,20928,18727,18758,17340,20136,18779,20895,18748,12494 Array ( [0] => 18728 [1] => 20890 [2] => 18738 [3] => 22635 [4] => 20891 [5] => 17214 [6] => 17345 [7] => 22634 [8] => 12287 [9] => 20928 [10] => 18727 [11] => 18758 [12] => 17340 [13] => 20136 [14] => 18779 [15] => 20895 [16] => 18748 [17] => 12494 )