พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 กันยายน 2019

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

- Size: (approx) 23 x 30 cm wide
- Material: 100% cotton

q select pid from dex_product where pid<>'13247' and ( pcharacter='442' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18759,23564,18729,18753,23360,18730,22953,22952,20138,15463,18733,18745,22951,18741,16737,18742,18727,23357 Array ( [0] => 18759 [1] => 23564 [2] => 18729 [3] => 18753 [4] => 23360 [5] => 18730 [6] => 22953 [7] => 22952 [8] => 20138 [9] => 15463 [10] => 18733 [11] => 18745 [12] => 22951 [13] => 18741 [14] => 16737 [15] => 18742 [16] => 18727 [17] => 23357 )