พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 กันยายน 2019

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

- Size: (approx) 23 x 30 cm wide
- Material: 100% cotton

q select pid from dex_product where pid<>'13247' and ( pcharacter='442' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23359,22954,20895,13783,18739,20928,18744,16781,23356,17342,20136,17335,18780,18033,16737,18729,18732,18740 Array ( [0] => 23359 [1] => 22954 [2] => 20895 [3] => 13783 [4] => 18739 [5] => 20928 [6] => 18744 [7] => 16781 [8] => 23356 [9] => 17342 [10] => 20136 [11] => 17335 [12] => 18780 [13] => 18033 [14] => 16737 [15] => 18729 [16] => 18732 [17] => 18740 )