พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 กันยายน 2019

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

- Size: (approx) 23 x 30 cm wide
- Material: 100% cotton

q select pid from dex_product where pid<>'13247' and ( pcharacter='442' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20133,17214,18779,21410,22635,18750,20136,14937,18741,18759,17343,18762,20928,18752,18587,16737,18032,22961 Array ( [0] => 20133 [1] => 17214 [2] => 18779 [3] => 21410 [4] => 22635 [5] => 18750 [6] => 20136 [7] => 14937 [8] => 18741 [9] => 18759 [10] => 17343 [11] => 18762 [12] => 20928 [13] => 18752 [14] => 18587 [15] => 16737 [16] => 18032 [17] => 22961 )