พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 กันยายน 2019

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

- Size: (approx) 23 x 30 cm wide
- Material: 100% cotton

q select pid from dex_product where pid<>'13247' and ( pcharacter='442' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22952,18725,13248,18752,18779,18721,18745,20897,22951,23359,17343,15465,14312,13249,17336,18588,18780,17337 Array ( [0] => 22952 [1] => 18725 [2] => 13248 [3] => 18752 [4] => 18779 [5] => 18721 [6] => 18745 [7] => 20897 [8] => 22951 [9] => 23359 [10] => 17343 [11] => 15465 [12] => 14312 [13] => 13249 [14] => 17336 [15] => 18588 [16] => 18780 [17] => 17337 )