พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 กันยายน 2019

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

- Size: (approx) 23 x 30 cm wide
- Material: 100% cotton

q select pid from dex_product where pid<>'13247' and ( pcharacter='442' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23356,13577,16782,23359,22387,15465,18751,22952,12287,13252,20891,14939,15467,23564,17214,22949,14941,18734 Array ( [0] => 23356 [1] => 13577 [2] => 16782 [3] => 23359 [4] => 22387 [5] => 15465 [6] => 18751 [7] => 22952 [8] => 12287 [9] => 13252 [10] => 20891 [11] => 14939 [12] => 15467 [13] => 23564 [14] => 17214 [15] => 22949 [16] => 14941 [17] => 18734 )