พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 กันยายน 2019

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

- Size: (approx) 23 x 30 cm wide
- Material: 100% cotton

q select pid from dex_product where pid<>'13246' and ( pcharacter='442' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14939,16781,23356,18751,17342,18732,18720,12638,18758,18587,18761,14941,15464,16782,16779,20135,22952,22951 Array ( [0] => 14939 [1] => 16781 [2] => 23356 [3] => 18751 [4] => 17342 [5] => 18732 [6] => 18720 [7] => 12638 [8] => 18758 [9] => 18587 [10] => 18761 [11] => 14941 [12] => 15464 [13] => 16782 [14] => 16779 [15] => 20135 [16] => 22952 [17] => 22951 )