มีสินค้า

510 BAHT
850 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13158' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1848,17147,13927,17148,20340,8490,4396,22110,13941,5108,4687,5111,21595,11513,22306,17150,21776,6396 Array ( [0] => 1848 [1] => 17147 [2] => 13927 [3] => 17148 [4] => 20340 [5] => 8490 [6] => 4396 [7] => 22110 [8] => 13941 [9] => 5108 [10] => 4687 [11] => 5111 [12] => 21595 [13] => 11513 [14] => 22306 [15] => 17150 [16] => 21776 [17] => 6396 )