มีสินค้า

700 BAHT
850 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13158' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13785,10029,20,5010,19405,21627,16213,338,17857,8025,12809,8718,13075,20397,21726,18310,15434,21732 Array ( [0] => 13785 [1] => 10029 [2] => 20 [3] => 5010 [4] => 19405 [5] => 21627 [6] => 16213 [7] => 338 [8] => 17857 [9] => 8025 [10] => 12809 [11] => 8718 [12] => 13075 [13] => 20397 [14] => 21726 [15] => 18310 [16] => 15434 [17] => 21732 )