สินค้าหมด

1,300 BAHT
1600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13157' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8722,9912,24018,9892,8739,9910,10559,22456,8757,11088,9907,9900,8728,11086,8762,24237,15565,20947 Array ( [0] => 8722 [1] => 9912 [2] => 24018 [3] => 9892 [4] => 8739 [5] => 9910 [6] => 10559 [7] => 22456 [8] => 8757 [9] => 11088 [10] => 9907 [11] => 9900 [12] => 8728 [13] => 11086 [14] => 8762 [15] => 24237 [16] => 15565 [17] => 20947 )