สินค้าหมด

1,300 BAHT
1600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13157' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8735,20953,9898,11096,8730,11091,9904,22556,17703,8753,17677,9915,17699,17184,8750,11093,10561,20091 Array ( [0] => 8735 [1] => 20953 [2] => 9898 [3] => 11096 [4] => 8730 [5] => 11091 [6] => 9904 [7] => 22556 [8] => 17703 [9] => 8753 [10] => 17677 [11] => 9915 [12] => 17699 [13] => 17184 [14] => 8750 [15] => 11093 [16] => 10561 [17] => 20091 )