สินค้าหมด

1,300 BAHT
1600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13157' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17677,11486,8744,8754,8732,8743,9909,22456,10562,8757,17699,11090,8723,11452,17703,11091,21229,9906 Array ( [0] => 17677 [1] => 11486 [2] => 8744 [3] => 8754 [4] => 8732 [5] => 8743 [6] => 9909 [7] => 22456 [8] => 10562 [9] => 8757 [10] => 17699 [11] => 11090 [12] => 8723 [13] => 11452 [14] => 17703 [15] => 11091 [16] => 21229 [17] => 9906 )