สินค้าหมด

1,300 BAHT
1600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13157' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10828,8755,8738,11088,8758,8752,11092,8746,8735,20091,8754,10753,19648,8747,10562,8757,11096,23458 Array ( [0] => 10828 [1] => 8755 [2] => 8738 [3] => 11088 [4] => 8758 [5] => 8752 [6] => 11092 [7] => 8746 [8] => 8735 [9] => 20091 [10] => 8754 [11] => 10753 [12] => 19648 [13] => 8747 [14] => 10562 [15] => 8757 [16] => 11096 [17] => 23458 )