สินค้าหมด

1,300 BAHT
1600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13157' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15565,8757,9914,22015,11091,11086,17699,9903,11088,11090,9899,8759,9900,9904,9907,8738,11452,9915 Array ( [0] => 15565 [1] => 8757 [2] => 9914 [3] => 22015 [4] => 11091 [5] => 11086 [6] => 17699 [7] => 9903 [8] => 11088 [9] => 11090 [10] => 9899 [11] => 8759 [12] => 9900 [13] => 9904 [14] => 9907 [15] => 8738 [16] => 11452 [17] => 9915 )