สินค้าเหลือน้อย

540 BAHT
900 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'13143' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18514,20899,11065,15586,21558,19139,18368,20055,18686,11057,18685,18687,11053,19558,11061,16063,13141,19308 Array ( [0] => 18514 [1] => 20899 [2] => 11065 [3] => 15586 [4] => 21558 [5] => 19139 [6] => 18368 [7] => 20055 [8] => 18686 [9] => 11057 [10] => 18685 [11] => 18687 [12] => 11053 [13] => 19558 [14] => 11061 [15] => 16063 [16] => 13141 [17] => 19308 )