สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
900 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'13143' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17029,11060,19298,18367,20055,13141,17519,15186,20056,20899,11057,11065,16065,11058,11052,11056,18686,2926 Array ( [0] => 17029 [1] => 11060 [2] => 19298 [3] => 18367 [4] => 20055 [5] => 13141 [6] => 17519 [7] => 15186 [8] => 20056 [9] => 20899 [10] => 11057 [11] => 11065 [12] => 16065 [13] => 11058 [14] => 11052 [15] => 11056 [16] => 18686 [17] => 2926 )