มีสินค้า

1,100 BAHT
1400 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'13098' and ( pcharacter='568' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17026,21768,19971,18115,19288,21769,20052,21362,21528,18112,21573,18114,20894,17025,21406,21526,21527,21770 Array ( [0] => 17026 [1] => 21768 [2] => 19971 [3] => 18115 [4] => 19288 [5] => 21769 [6] => 20052 [7] => 21362 [8] => 21528 [9] => 18112 [10] => 21573 [11] => 18114 [12] => 20894 [13] => 17025 [14] => 21406 [15] => 21526 [16] => 21527 [17] => 21770 )