มีสินค้า

170 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13072' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17501,13950,16213,20390,14094,21271,22684,16970,23345,8485,5949,8030,22902,13853,8887,9587,12809,13956 Array ( [0] => 17501 [1] => 13950 [2] => 16213 [3] => 20390 [4] => 14094 [5] => 21271 [6] => 22684 [7] => 16970 [8] => 23345 [9] => 8485 [10] => 5949 [11] => 8030 [12] => 22902 [13] => 13853 [14] => 8887 [15] => 9587 [16] => 12809 [17] => 13956 )