สินค้าหมด

2,600 BAHT
3250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13041' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19087,2715,6651,19742,14608,10048,22462,7910,15542,20285,6608,22046,21618,6229,10847,205,9787,19049 Array ( [0] => 19087 [1] => 2715 [2] => 6651 [3] => 19742 [4] => 14608 [5] => 10048 [6] => 22462 [7] => 7910 [8] => 15542 [9] => 20285 [10] => 6608 [11] => 22046 [12] => 21618 [13] => 6229 [14] => 10847 [15] => 205 [16] => 9787 [17] => 19049 )