สินค้าหมด

2,600 BAHT
3250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13041' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10047,21977,4699,6276,19305,20908,3830,6956,8551,3818,7907,8245,4345,3440,3031,19398,10998,5649 Array ( [0] => 10047 [1] => 21977 [2] => 4699 [3] => 6276 [4] => 19305 [5] => 20908 [6] => 3830 [7] => 6956 [8] => 8551 [9] => 3818 [10] => 7907 [11] => 8245 [12] => 4345 [13] => 3440 [14] => 3031 [15] => 19398 [16] => 10998 [17] => 5649 )