สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13039' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10236,10229,1583,3623,20262,519,2704,4540,19085,3910,1582,5670,3258,2759,488,1701,3532,5170 Array ( [0] => 10236 [1] => 10229 [2] => 1583 [3] => 3623 [4] => 20262 [5] => 519 [6] => 2704 [7] => 4540 [8] => 19085 [9] => 3910 [10] => 1582 [11] => 5670 [12] => 3258 [13] => 2759 [14] => 488 [15] => 1701 [16] => 3532 [17] => 5170 )