สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13039' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2145,13173,21646,5234,2378,9220,5255,21617,1483,6613,6571,2646,5617,6516,6417,13037,21665,19662 Array ( [0] => 2145 [1] => 13173 [2] => 21646 [3] => 5234 [4] => 2378 [5] => 9220 [6] => 5255 [7] => 21617 [8] => 1483 [9] => 6613 [10] => 6571 [11] => 2646 [12] => 5617 [13] => 6516 [14] => 6417 [15] => 13037 [16] => 21665 [17] => 19662 )