สินค้าหมด

2,900 BAHT
3650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13038' and ( pcharacter='469' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16088,16092,16089,16090,12774,16091 Array ( [0] => 16088 [1] => 16092 [2] => 16089 [3] => 16090 [4] => 12774 [5] => 16091 )